สร้อยข้อมือ

สร้อยข้อมือ โดยส่วนมากมักจะเน้นไปที่สร้อยข้อมือ ต้องเข้าใจก่อนว่าสร้อยข้อมือคือการนำห่วงมาต่อ ๆ กันมีลักษณะเหมือนสร้อยไม่รอบข้อมือ อาจประดับด้วยอัญมณี เพชรนิลจินดา ตามแต่การออกแบบ ข้อมือมีหลายแบบอยู่ที่ว่าผู้สวมใส่มุ่งเน้นไปที่สไตล์แบบไหน

Line

Your cart

No products in the cart.