อัญมณีวันเกิด

อัญมณีวันเกิด เลือกยังไงให้ปังทั้งคนทั้งดวง

หากพูดถึงเครื่องประดับที่ทั้งสวยและเสริมดวงได้ในเวลาเดียวกันแล้ว ใคร ๆ ก็คงนึกถึงอัญมณีวันเกิดอย่างแน่นอน แต่เมื่อไปหาข้อมูลแล้วกลับพบว่าแต่ละเว็บไซต์ให้ข้อมูลของอัญมณีแตกต่างกันไปทั้ง ๆ ที่วันเดียวกันแท้ ๆ วันนี้ไอรินทร์เจมส์จะมาสรุปให้ฟังว่าอัญมณีสำหรับเสริมดวงของคนที่เกิดในแต่ละวันมีอะไรบ้าง เพื่อให้คุณเลือกอัญมณีให้ตรงกับดวงที่คุณอยากเสริมค่ะ

1. อัญมณีของคนวันเกิดอาทิตย์

สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์จะเหมาะกับอัญมณีสีแดง หรือที่ใครหลายคนรู้จักกันในชื่อว่า “รัตนาภรณ์” เป็น ได้แก่ ทับทิมสยาม (Siam Ruby), โกเมนสีแดง (Red Garnet), เพทายสีแดง (Red Zircon), สปิเนลสีแดง (Red Spinel) และทัวร์มาลีนสีแดง (Rubyllite) สำหรับอัญมณีที่ช่วยเสริมดวงด้านต่าง ๆ ของคนเกินวันอาทิตย์มีดังนี้

 • เสริมดวงการงาน ได้แก่ บุษราคัม (Yellow Sapphire), ซิทริน (Citrine)
 • เสริมดวงการเงิน ได้แก่ อเมทิสต์ (Amethyst), แบล็คซัฟไฟร์ (Black Sapphire), แบล็คโอนิคส์ (Black Onyx)
 • เสริมดวงสุขภาพ ได้แก่ เพชร (Diamond), เพทายขาว (White Zircon), ไวท์โทพาส (White Topaz)
 • เสริมดวงอำนาจบารมี ได้แก่ ทับทิม (Ruby), สปิเนลสีแดง (Red Spinel)
 • เสริมดวงบริวาร ได้แก่ ทับทิมสีส้ม (Orange Ruby), บุษราคัม (Yellow Sapphire)
 • เสริมดวงความรัก ได้แก่ พลอยเขียวส่อง (Green Sapphire), หยก (Jade), กรีนทัวร์มาลีน (Green Tourmaline)

2. อัญมณีของคนวันเกิดจันทร์

สำหรับคนเกิดวันจันทร์จะเหมาะกับอัญมณีสีเหลือง หรือที่ใครหลายคนรู้จักกันในชื่อว่า “เศตาภรณ์” ได้แก่ บุษราคัม (Yellow Sapphire), หยกสีเหลือง (Yellow Jade), เพทายสีเหลือง (Yellow Zircon), ไข่มุกสีทอง (Golden Pearl) และอำพัน (Amber) สำหรับอัญมณีที่ช่วยเสริมดวงด้านต่าง ๆ ของคนเกินวันจันทร์มีดังนี้

 • เสริมดวงการงาน ได้แก่ มุกดา (Moonstone)
 • เสริมดวงการเงิน ได้แก่ โอปอลไฟ (Fire Opal), สเปสซาไทท์ (Spessartine), บุษราคัม (Yellow Sapphire)
 • เสริมดวงสุขภาพ ได้แก่ อเมทิสต์ (Amethyst), โรโดไลท์ (Rhodolite), พิงค์แซฟไฟร์ (Pink Sapphire)
 • เสริมดวงอำนาจบารมี ได้แก่ พลอยเขียวส่อง (Green Sapphire), หยก (Jade), มรกต (Emerald)
 • เสริมดวงบริวาร ได้แก่ ไข่มุก (Pearl), โทแพซสีขาว (White Topaz)
 • เสริมดวงความรัก ได้แก่ แบล็คแซฟไฟร์ (Black Sapphire), นิลดำ (Onyxl)

3. อัญมณีของคนวันเกิดอังคาร

สำหรับคนเกิดวันอังคารจะเหมาะกับอัญมณีสีชมพู หรือที่ใครหลายคนรู้จักกันในชื่อว่า “ตามภาภรณ์” ได้แก่ เพชรสีชมพู (Pink Diamond), พิงค์ทัวร์มาลีน (Pink Tourmaline), ไข่มุกสีชมพู (Pink Pearl), สปิเนลสีชมพู (Pink Spinel) สำหรับอัญมณีที่ช่วยเสริมดวงด้านต่าง ๆ ของคนเกินวันอังคารมีดังนี้

 • เสริมดวงการงาน ได้แก่ เพทายสีฟ้า (Blue Zircon), ลอนดอนบลูโทพาส (London Blue Topaz)
 • เสริมดวงการเงิน ได้แก่ มุกดา (Moonstone)
 • เสริมดวงสุขภาพ ได้แก่ หยก (Jade), มรกต (Emerald)
 • เสริมดวงอำนาจบารมี ได้แก่ แบล็คแซฟไฟร์ (Black Sapphire), นิลดำ (Onyxl)
 • เสริมดวงบริวาร ได้แก่ โกเมน (Garnet), พิงค์ทัวร์มาลีน (Pink Tourmaline)
 • เสริมดวงความรัก ได้แก่ โทแพซสีชมพู (Pink Topaz), โอปอลไฟ (Fire Opal)

4. อัญมณีของคนวันเกิดพุธ

สำหรับคนเกิดวันพุธจะเหมาะกับอัญมณีสีเขียว หรือที่ใครหลายคนรู้จักกันในชื่อว่า “อินทนิล” ได้แก่ หยก (Jade), มรกต (Emerald), เพริโดต (Peridot), ทัวร์มาลีนสีเขียว (Chrome Tourmaline), พลอยเขียวส่อง (Green Sapphire) และโกเมนสีเขียว (Green Garnet) สำหรับอัญมณีที่ช่วยเสริมดวงด้านต่าง ๆ ของคนเกินวันพุธมีดังนี้

 • เสริมดวงการงาน ได้แก่ สปิเนลสีแดง (Red Spinel), ทัวร์มาลีนสีแดง (Rubyllite)
 • เสริมดวงการเงิน ได้แก่ อะพาไทต์ (Apatite), เพทายสีฟ้า (Blue Zircon), ลอนดอนบลูโทพาส (London Blue Topaz)
 • เสริมดวงสุขภาพ ได้แก่ นิลดำ (Black Onyx), เทอร์คอยส์ (Turquoise), อะความารีน (Aquamarine)
 • เสริมดวงอำนาจบารมี ได้แก่ โกเมนสีส้ม (Orange Garnet), โอปอลไฟ (Fire Opal)
 • เสริมดวงบริวาร ได้แก่ โกเมนสีเขียว (Green Garnet), เพริดอต (Peridot), หยก (Jade), มรกต (Emerald)
 • เสริมดวงความรัก ได้แก่ อะความารีน (Aquamarine), มุกดา (Moonstone)

5. อัญมณีของคนวันเกิดพฤหัสบดี

สำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีจะเหมาะกับอัญมณีสีฟ้า หรือที่ใครหลายคนรู้จักกันในชื่อว่า “ปภัสราภรณ์” ได้แก่ หยกแดง (Red jade), โอปอลไฟ (Fire Opal), สปิเนลสีส้ม (Orange Spinel), แซปไฟร์สีส้ม (Orange Sapphire) และปะการัง (Coral) สำหรับอัญมณีที่ช่วยเสริมดวงด้านต่าง ๆ ของคนเกินวันพฤหัสบดีมีดังนี้

 • เสริมดวงการงาน ได้แก่ โรโดไลท์ (Rhodolite), พิงค์ทัวร์มาลีน (Pink Tourmaline)
 • เสริมดวงการเงิน ได้แก่ เพชร (Diamond), ไวท์โทพาส (White Topaz), เพทาย (White Zircon)
 • เสริมดวงสุขภาพ ได้แก่ มุกดา (Moonstone), สโมคกี้ควอตซ์ (Smoky Quartz)
 • เสริมดวงอำนาจบารมี ได้แก่ เพทายสีฟ้า (Blue Zircon), ลอนดอนบลูโทพาส (London Blue Topaz)
 • เสริมดวงบริวาร ได้แก่ อำพัน (Amber), บุษราคัม (Yellow Sapphire), โอปอลไฟ (Fire Opal)
 • เสริมดวงความรัก ได้แก่ โกเมนสีส้ม (Orange Garnet), ทับทิม (Ruby)

6. อัญมณีของคนวันเกิดศุกร์

สำหรับคนเกิดวันศุกร์จะเหมาะกับอัญมณีสีแดง หรือที่ใครหลายคนรู้จักกันในชื่อว่า “รัตนาภรณ์” ได้แก่ ไพลิน (Blue Sapphire), เพทายสีฟ้า (Blue Zircon), โทแพซสีฟ้า (Blue Topaz), บลูไดมอนด์ (Blue Diamond), อะความารีน (Aquamarine) และเทอร์คอยส์ (Turquoise) สำหรับอัญมณีที่ช่วยเสริมดวงด้านต่าง ๆ ของคนเกินวันศุกร์มีดังนี้

 • เสริมดวงการงาน ได้แก่ นิลดำ (Onyxl), แบล็คซัฟไฟร์ (Black Sapphire)
 • เสริมดวงการเงิน ได้แก่ พลอยเขียวส่อง (Green Sahhire), หยก (Jade), มรกต (Emerald)
 • เสริมดวงสุขภาพ ได้แก่ ทับทิม (Ruby), โกเมนสีส้ม (Orange Garnet)
 • เสริมดวงอำนาจบารมี ได้แก่ เพทายขาว (White Zircon), ไวท์โทพาส (White Topaz)
 • เสริมดวงบริวาร ได้แก่ เทอควอยซ์ (Turquoise), ไพลิน (Blue Sapphire)
 • เสริมดวงความรัก ได้แก่ มรกต (Emerald), บุษราคัม (Yellow Sapphire), อำพัน (Amber)

7. อัญมณีของคนวันเกิดเสาร์

คนเกิดวันเสาร์จะเหมาะกับอัญมณีสีม่วงหรือสีดำ หรือที่ใครหลายคนรู้จักกันในชื่อว่า “กัณหาภรณ์” ได้แก่ อเมทิสต์ (Amethyst), นิลตะโก หรือแบล็คสปิเนล (Black Spinel), แบล็คสตาร์แซฟไฟร์ (Black Star Sapphire) สำหรับอัญมณีที่ช่วยเสริมดวงด้านต่าง ๆ ของคนเกินวันเสาร์มีดังนี้

 • เสริมดวงการงาน ได้แก่ บุษราคัม (Yellow Sapphire), มุกดา (Moonstone)
 • เสริมดวงการเงิน ได้แก่ ทับทิม (Ruby), ไข่มุก (Pearl), เพอริโด (Peridot)
 • เสริมดวงสุขภาพ ได้แก่ บุษราคัม (Yellow Sapphire), หยก (Jade)
 • เสริมดวงอำนาจบารมี ได้แก่ มุกดา (Moonstone), โอนิคส์ (Onyx)
 • เสริมดวงบริวาร ได้แก่ อะเมทิสต์ (Amethyst), นิลดำ (Black Onyx), ไข่มุกสีดำ (Black Pearl)
 • เสริมดวงความรัก ได้แก่ โรสควอตซ์ (Rose Quartz), พิงค์แซฟไฟร์ (Pink Sapphire)

ซื้ออัญมณีวันเกิดที่ไหน ทำไมต้อง Irin Gems

เรา ไอรินทร์เจมส์ เป็นร้านของหลุดจำนำ นนทบุรี ที่มีทั้งเครื่องประดับเพชรแท้, พลอยแท้ และของหลุดจำนำที่มีตัวตนมานานเกือบ 2 ทศวรรษ ทางเราไม่ใช่ร้านที่ไปรับของที่อื่นมาขายเพียงอย่างเดียว แต่เรามีโรงงานผลิตเป็นของตัวเอง จึงควบคุมกระบวนการผลิตเองทุกขั้นตอนและแบ่งกระจายสินค้าสู่ตลาดเครื่องประดับไทย จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราสามารถดูแลเครื่องประดับที่มาจากร้านเพชรร้านทองอื่นได้ดีเหมือนเป็นสินค้าของร้านเราเอง เราคือ B2B2C (Business-to-Business-to-Customer) ที่มีบริการ jewelry one stop service ตอบโจทย์ครบทุกปัญหาเกี่ยวกับเครื่องประดับตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตตัวเรือนไปจนถึงเครื่องประดับสำเร็จรูป อีกทั้งรับตรวจสอบคุณภาพของเครื่องประดับทุกชนิดด้วยเครื่องตรวจทองนำเข้าจากยุโรป ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการสวมใส่เครื่องประดับของคุณ นอกจากนี้เรายังมีทีมดีไซน์ที่พร้อมออกแบบเครื่องประดับได้ ไม่ว่าจะซ่อม, ชุบ, ขัด หรือล้าง ตรงตามความต้องการของคุณ และที่สำคัญเรายังเป็นอาณาจักรของหลุดจำนำที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งส่งตรงจากโรงรับจำนำทั่วเมืองไทยที่มีการอัปเดตสินค้าทุกอาทิตย์อีกด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากการใช้บริการกับเรา

บทความที่น่าสนใจ

แชร์บทความ
Line

Your cart

No products in the cart.