“ไอรินทร์พารู้จัก เพชร 4cs” ก่อนซื้อเพชรกันค่ะ

หลักเพชร 4cs กฎคุณภาพรับรองเพชรที่คนซื้อเพชรต้องรู้ว่าเพชรที่กำลังขะซื้อนัน้มีคุณภาพดีจริงหรือไม่? ยึดหลักอย่างไร? 

เพชร 4cs คืออะไร?

หลักเพชร 4cs หมายถึงคือ หลักการประเมินคุณภาพของเพชรที่ออกโดย สถาบัน GIA (Gemological Institute of America) ซึ่งมีการกำหนดไว้ตามหลักสากลว่า จะต้องมีปัจจัย 4 อย่าง คือ Carat, Color, Clarity และ Cut ซึ่งปัจจัยทั้งสี่นี้จะเป็นตัวกำหนดว่าคุณค่า (Value)  ของเพชรเม็ดนั้นๆ มีค่าเท่าไร เพื่อใช้ในการใพิจารณาซื้อขายเพชร โดยมีรายละเอียดดังนี้

Carat นํ้าหนักของเพชร

คือนํ้าหนักเพชร มีหน่วยเป็นกะรัตเพชรนํ้าหนัก 1 กะรัต = 100 สตางค์(ตังค์) = 0.2 กรัม ควรพิจารณาทั้งนํ้าหนัก และขนาดของเพชร ควบคู่กันไป เพชรที่นํ้าหนักเท่ากัน แต่มีหน้าเพชรกว้างกว่า คุ้มค่ามากกว่า

 

Color สีของเพชร

Color คือระดับสีของเพชร หรือที่คนไทยเรียกว่า “นํ้า”ซึ่งจะแทนด้วยตัวอักษร D – Z โดย D color คือ เพชรที่ขาวใสไร้สี (colorless) หรือ คนไทยเรียกว่าเพชรนํ้า 100 ไปจนถึง Z color ซึ่งจะเป็นเพชรสีเหลืองนวล

 

Cut เหลี่ยมการเจียระไนของเพชร

คือระดับคุณภาพของการเจียระไน จาก Excellent ถึง Poorซึ่งจะส่งผลต่อการสะท้อนแสงของเพชรทั้งด้านประกายไฟ (Fire) ความระยิบระยับ (Scintillation) และความสว่างไสว (Brightness)

Clarity ความสะอาดของเพชร

คือระดับความบริสุทธิ์ หรือความสะอาดของเพชรโดยปกติ เพชรจะมีตําหนิตามธรรมชาติ เพชรที่สะอาดบริสุทธิ์ นั้นหาได้ยาก จึงมีมูลค่าสูงกว่าเพชรที่มีตําหนิมาก

 

 

แชร์บทความ
Line

Your cart

No products in the cart.